Van Ruijven & Co, Training, Coaching en Advies
Coaching

It is never too late to become what you might have been.
- George Eliot

Coaching is helpen mensen te leren van hun ervaring en inzichten. Voor persoonlijke vraagstukken biedt Van Ruijven & Co coachingstrajecten. Een coachingstraject is een ontdekkingstocht gericht op het vrijmaken van iemands potentiële kwaliteiten. In de coachinggesprekken kijken we gezamenlijk naar de effectiviteit en de persoonlijke stijl in het functioneren: wat doe ik, waartoe leidt dat en hoe kan ik hier (ook) mee omgaan. We onderzoeken gedrag, ontdekken inspiratiebronnen en slechten innerlijke blokkades.

De beginvraag van de gecoachte is richtinggevend. Na vijf gesprekken evalueren we de behaalde resultaten en wordt het traject in overleg, afgerond of op gepaste wijze voortgezet.

© 2008 Van Ruijven & Co