Van Ruijven & Co, Training, Coaching en AdviesInsights Discovery® is een eenvoudig model dat de voorkeursstijl van mensen met behulp van vier kleuren beschrijft. De introductie van Insights Discovery® leidt tot een groter inzicht in de onderlinge samenwerking en communicatie en tot een grotere effectiviteit. Het introduceert een gemeenschappelijke terminologie om gedrag en groepsprocessen op een neutrale niet veroordelende wijze bespreekbaar te maken. Insights maakt oorzaken van stroeve interacties inzichtelijk en biedt concrete handvatten om deze te verbeteren.

Insights Discovery® is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung. Het uitgangspunt van Jung is dat ieder mens uniek is en dat iedereen bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft die ons een bepaalde kijk op situaties geeft. Deze voorkeuren bepalen de wijze van communiceren, nemen van besluiten, samenwerking, leidinggeven, et cetera.

Jung onderscheidt drie psychologische voorkeuren:

  1. De wijze waarop we onze aandacht richten en onze energie tot uitdrukking brengen: extraversie en introversie.
  2. De manier waarop we oordelen en besluiten nemen: denken en voelen.
  3. De manier waarop we informatie tot ons nemen: gewaarworden en intuïtie.

Andrew en Andi Lothian ontwikkelden het gedachtegoed van Jung verder in de Insights Learning and Development organisatie. Zij geven de verschillende psychologische voorkeuren weer in vier kleuren. Ieder persoon heeft alle vier de kleuren tot zijn beschikking, maar laat door zijn persoonlijke voorkeur en de context bepaalde kleuren meer of minder zien.

 

De neutrale terminologie is zowel op individueel als op team en organisatieniveau te gebruiken. Door de vier kleuren met elkaar te combineren worden acht persoonlijkheidscombinaties of ‘hoofdtypen’ geïdentificeerd. Ieder type heeft zijn eigen bijdrage aan het team / de organisatie.

Insights heeft een instrument ontwikkeld waarbij door middel van het invullen van een beperkt aantal vragen (20 minuten) een Insights Discovery® persoonlijkheidsprofiel wordt opgesteld. Het profiel bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder:

  • sterke en zwakke punten in de persoonlijke werkstijl
  • bijdrage aan een team
  • tips voor de communicatie
  • suggesties voor persoonlijke ontwikkeling
  • ideale werkomgeving en motiveren

Bij het werken met een team worden de individuele profielen bij elkaar gebracht in een teamwiel. Het teamwiel is de basis van de teamanalyse waarbij de kracht van het team en de risico’s in beeld worden gebracht.

De ervaring binnen veel organisaties leert dat Insights Discovery® een krachtig model is voor persoonlijke ontwikkeling en team- en organisatieontwikkeling.
Van Ruijven & Co is bevoegd om Insights Discovery® en de andere producten van Insights® te gebruiken.

© Andrew Lothian. 2004. Insights, Dundee, Scotland. All rights reserved.
INSIGHTS, INSIGHTS DISCOVERY and INSIGHTS WHEEL are Registered Trade Marks.

© 2008 Van Ruijven & Co