Van Ruijven & Co, Training, Coaching en Advies

Verandermanagement

Take the first step in faith. You don’t have to see the whole staircase, just take the first step.
- Martin Luther King jr.

De enige constante is verandering. Veranderingen stellen hoge en vaak complexe eisen aan organisaties en mensen. Wie niet (op tijd) verandert, blijft stil staan en loopt het risico achterop te raken. Mensen in organisaties staan voor de opgave om vorm te geven aan verandering en om in de nieuwe context betere resultaten te boeken. Van Ruijven & Co helpt daarbij, met verfrissende en oprechte betrokkenheid, professionaliteit en maatwerk.

Binnen het brede scala van verandermanagement heeft Van Ruijven & Co zich gespecialiseerd in cultuurverandering. De verandering van een werkcultuur vraagt om creativiteit, flexibiliteit, leiderschap, inzicht en lef. Het vraagt om doorzettings- én relativeringsvermogen. We zetten in overzichtelijke stappen verandering in gang en onderscheiden ons hierbij door maatwerk. Het gaat erom alert, flexibel en in samenhang met de rest van de (ontwikkelingen binnen de) organisatie te werken aan datgene wat echt nodig is.

Voorbeelden van activiteiten van Van Ruijven & Co zijn:

  • Het opzetten, coachen of leiden van (cultuur)veranderingstrajecten
  • Het organiseren en begeleiden van werkconferenties, stakeholderbijeenkomsten en teambijeenkomsten
  • Het ontwikkelen en begeleiden van workshops en trainingen rondom specifieke thema’s: leiderschap, leiding geven aan verandering, klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn, projectmatig werken, innovatief ondernemen
  • Het vertalen van de resultaten van medewerkertevredenheidonderzoeken naar concrete verbeteracties en het vormgeven van een continue verbetercyclus binnen de organisatie
© 2008 Van Ruijven & Co