Van Ruijven & Co, Training, Coaching en Advies
Teambegeleiding

Wijsheid begint met verwondering
- Socrates

Wanneer de kwaliteiten van mensen worden ingezet voor resultaten die zij belangrijk vinden, ontstaat er een optimale samenwerking tussen mens en organisatie(doelstellingen). In de begeleiding vormt de unieke bijdrage van het team aan het organisatieresultaat het centrale uitgangspunt. Gewerkt wordt aan het vrijmaken van de juiste individuele kwaliteiten en aan de bevorderende en belemmerende aspecten in de teamdynamiek. ‘Waar ligt de uitdaging van het team, wat heeft men nodig om zich optimaal in te zetten en hoe verhoudt men zich tot elkaar?'.

Bij de begeleiding van een team zoeken we naar een optimale balans tussen individualiteit en gemeenschappelijkheid. De verschillende ambities, kwaliteiten en overtuigingen van teamleden bepalen voor een groot deel de wijze waarop een team functioneert. Succesvolle teams gebruiken de aanwezige diversiteit zonder de gemeenschappelijkheid uit het oog te verliezen. Van Ruijven & Co helpt om deze ogenschijnlijke tegenstelling te integreren. We richten ons hierbij op de praktijk van alledag en laten reflectie en resultaatgerichtheid hand in hand gaan.

Voorbeelden van activiteiten van Van Ruijven & Co zijn:

  • Positioneringsvraagstukken (missie/visie trajecten)
  • Begeleiding en coaching +teameffectiviteit
  • Teambuildingactiviteiten
  • Workshops projectmatig werken, creatief problemen oplossen, feedback geven en ontvangen, slecht nieuws gesprek
© 2008 Van Ruijven & Co